Baltijos kelias 2016

Kiekvienais metais, rugpjūčio 23 d., Baltijos šalys prisimena skaudų 1939 m. rugpjūčio 23-osios įvykį, kai Sovietų Sąjunga ir nacistinė Vokietija pasirašė Molotovo ir Ribbentropo paktą, kuriuo tarpusavyje pasidalino mažesnes Rytų Europos šalis. Šiuo paktu visos trys šalys-kaimynės: Lietuva, Latvija, Estija tapo SSRS dalimi ir prarado savo valstybingumą, nepriklausomybę. Penkiasdešimt metų kentę represiją ir trėmimus, 1989 m. Baltijos šalių gyventojai kilo į beginklę kovą: buvo surengta taiki protesto akcija. Susikibę rankomis jie sudarė gyvą žmonių grandinę, nusidriekusią per visas tris šalis.

Nuo tos dienos, sudalyvauti Baltijos kelio akcijoje ir prisiminti skaudų įvykį – Baltijos šalių užgrobimą – kasmet renkasi didžiulis būrys istorijai neabejingų tautiečių. Šiemet, minint jau 27-ąsias metines, į simbolinę Baltijos kelio grandinę įsijungė ir LSDP Rokiškio skyriaus jaunimo bei kitų rajone veikiančių partijų atstovai, LR Seimo narys Vytautas Saulis, grupė aktyvių rokiškėnų. Susibūrę automagistralės Vilnius-Panevėžys 115-ame kilometre, dalyviai prie rokiškėnų statyto paminklo sugiedojo Tautišką giesmę. Čia pat savo išgyvenimais ir prisiminimais pasidalijo 1989 m. istorinėje Baltijos kelio grandinėje stovėję žmonės… Tokių istorinių faktų minėjimas leidžia suprasti, kokie, prireikus, esame stiprūs ir vieningi.

lsdp-rok-1

Picture 1 of 3