A. M. Brazausko mirties metinių minėjimas

Šiandien pietų pertraukos laiką Rokiškio skyriaus bičiuliai skyrė pagerbti pirmojo Nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos Prezidento, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko ALGIRDO MYKOLO BRAZAUSKO šviesų atminimą. Vytautui Sauliui, kuris geriausiai pažinojo Prezidentą, trumpai pasidalinus bendro darbo prisiminimais, prie atminimo lentos buvo padėtos gėlės.