Rokiškio rajono savivaldybės Šeimos taryba: „Šeima privalo tapti prioritetu“

2017 m. kovo 31 d. rajono tarybos sprendimu buvo įkurta Rokiškio rajono savivaldybės Šeimos taryba. Tai visuomeniniais pagrindais veikiantis patariamasis kolegialus organas.  Džiaugiuosi, kad Šeimos tarybos sudėtis suformuota iš 12 aktyvių ir kūrybingų moterų, atstovaujančių įvairias organizacijas, kurioms rūpi šeimos gerovė rajone.

Tai – Rokiškio mamų klubo asociacija (atstovė Jolita Kalačiovienė, kuri buvo išrinkta Šeimos tarybos pirmininkės pavaduotoja), VšĮ „Gelbėkit vaikus“ (Jolanta Karalienė), VšĮ Rokiškio Jaunimo centras (Gitana Kubilienė), Rokiškio rajono jaunimo nevyriausybinių organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ (Birutė Bagdonienė), bendruomenių atstovai (Inga Belovienė, Vilija Jočienė), savivaldybės atstovai (Greta Giriūnaitė, Jolanta Kornevienė, Evelina Tupalskytė), Rokiškio rajono savivaldybės PPT (Irena Zabulienė), socialinės paramos centras (Asta Vizbarienė), savivaldybės tarybos narė Danguolė Kondratenkienė (Šeimos tarybos pirmininkė). Jau pirmojo Šeimos tarybos posėdžio metu moterys nusprendė, jog rajone yra nemažai problemų, su kuriomis susiduria šeimos, jų nariai (bedarbystė, nesaugios kai kurios miesto gatvės, vaikų žaidimų aikštelių stoka ir pan.). Tarybos narės pasidžiaugė, kad pagaliau atkreiptas dėmesys ne tik į socialinės rizikos šeimas, bet ir tvarkingas, sugebančias savimi pasirūpinti šeimas, jų padėtį ir iškylančias problemas. Ši taryba suformuota tam, kad būtų jungiamasis organas tarp savivaldybės įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų sprendžiant šeimoms aktualius klausimus, didinant bendradarbiavimą tarp visų šeimos gerove besirūpinančių institucijų. Mano nuomone, pirmas žingsnis žengtas, kad šeimai palankios aplinkos kūrimas taptų prioritetine veiklos sritimi, o toliau viskas priklausys nuo mūsų visų iniciatyvos, norų ir įgyvendinamų veiklų. Šeimos taryba savo veikloje numatė didinti teigiamą požiūrį į Šeimą kaip pagrindinį visuomenės variklį ir gyvenimo pagrindą. Numatėme analizuoti įstaigų, įmonių ar rajono tarybos sprendimus, turėsiančius įtakos šeimų gerovei. Palaikysime savivaldos įstaigų, verslo, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, priimant sprendimus ar iniciatyvas, kuriančias palankesnę aplinką šeimoms rajone. Skatinsime aktyvesnę informacijos sklaidą apie galimybę savanoriauti, įsidarbinti mūsų rajone. Turime numatę ir daugiau priemonių, kurių kol kas viešinti nenoriu, nes kai kurios yra pakankamai inovatyvios ir kaip mums seksis jas įgyvendinti parodys laikas. Kadangi žengiame tik pirmus žingsnius šioje veikloje (Lietuvoje tik nedaugelis savivaldybių įsteigę Šeimos tarybas (Alytus, Kaunas, Klaipėda, Vilkaviškis, Radviliškis, Utena)), mums svarbus kiekvieno rajono gyventojo pasiūlymas, iniciatyva, iškelta problema. Todėl kviečiu rajono žmones, įstaigas, verslo atstovus jungtis prie mūsų vykdomos veiklos. Aš, kaip rajono Šeimos tarybos pirmininkė, noriu pasidžiaugti puikiai suformuota šios tarybos komanda, tikiuosi, kad ir mažais žingsneliais, įgyvendinsime mums numatytus uždavinius.

Pirmasis renginys, kurį remia ir palaiko rajono Šeimos taryba įvyks birželio 11 d. Renginio organizatoriai – Rokiškio mamų klubo asociacija, rengianti Mamyčių Turgelį jau ne pirmus metus, tačiau šiemet prie renginio jungiasi visas būrys organizacijų, susijusių su šeimos gerovės puoselėjimu rajone. O pabaigai noriu pasakyti, kad Šeima yra šventovė, kurioje randame šilumą ir ramybę, todėl privalome ją puoselėti, privalome daryti viską, kad Šeima ir jos gerovė taptų prioritetu priimant kiekvieną sprendimą.

Platesnę informaciją apie Rokiškio rajono Šeimos tarybą rasite Rokiškio raj. savivaldybės interneto svetainės skiltyje Šeimos taryba http://www.rokiskis.lt/lt/seimos-taryba.html.

Danguolė Kondratenkienė
Šaltinis: Rokiškio Sirena, www.rokiskiosirena.lt