SVEIKINAME

Sveikiname gimusius rugpjūčio mėnesį
 
Su 75 – mečiu
  Adulienė Marija Rima 5 d.
 
Su 55 – mečiu
  Pumputis Germantas 14 d.
 
Su 50 – mečiu
  Puluikienė Jolanta 12 d.
 
 
Ir kitus:

Blaževičius Petras 3
Mamykinas Valentinas 7
Lokcikas Arvydas 7
Vorobjovas Viktoras 8
Kunigėlienė Giedrė 9
Afanasjeva Regina 11
Kiškienė Laima 11
Kvedaravičius Jonas 12
Veiverienė Sigita 14
Tidikienė Inga 14
Michailovskienė Rita 15
Žliubienė Dangira 16
Vyšniaveckienė Gitana 18
Bimbienė Rasa 19
Mažeikienė Nadiežda 20
Velykienė Vilija 21
Talačka Linas 21
Grochauskienė Loreta 22
Groblienė Violeta 23
Smalstytė Laura 23
Kalvelis Bronius 24
Paknys Svajūnas 24
Kilius Aidas 25
Malciūtė Toma 25
Kartenienė Agafija 28
Stasiulionytė Laima 29
Giedrikienė Diana 30
Vitkuvienė Zita 31