SVEIKINAME

 

 

Sveikiname gimusius gruodžio mėnesį
 
Su 75 – mečiu
  Špalovienė Elvyra 10 d.
 
Su 60 – mečiu
  Bagdonas Algis 14 d.

Ir kitus:

Šimėnienė Ramunė 1 d.
Trumpienė Iveta 2 d.
Bogužienė Valentina 4 d.
Kiukienė Irena 4 d.
Lukoševičienė Aldona 4 d.
Dagienė Danguolė 5 d.
Barauskienė Irina 8 d.
Skardžius Jonas Algirdas 9 d.
Galvelytė – Adomavičienė Ieva 10 d.
Keperšienė Neringa 13 d.
Skeirienė Dalia 13 d.
Žilinskas Vladas 13 d.
Bartasūnas Rimantas 18 d.
Vaitoška Mykolas 18 d.
Vilys Kazys 18 d.
Navickienė Gražina 19 d.
Seibutis Žydrūnas 19 d.
Vasilčikas Audrius 19 d.
Skaburskienė Kristina 22 d.
Zaičenkovas Vladimiras 24 d.
Meliūnas Steponas 26 d.
Patapova Diana 27 d.
Černiauskienė Ramunė 28 d.