SKYRIAUS TARYBA

Eil. Nr. Vardas, Pavardė   Eil. Nr. Vardas, Pavardė
1. Algis Čepulis   25. Laima Kulikauskienė
2. Antanas Vagonis   26. Vytautas Lapinskas
3. Vytautas Saulis   27. Jūratė Bagužienė
4. Laima Keraitienė   28. Dainora Mineikienė
5. Danguolė Kondratenkienė   29. Greta Giriūnaitė
6. Stanislovas Dambrauskas   30. Tania Gavėnavičienė
7. Vitaljus Jocys   31. Artūras Katinauskas
8. Jūratė Masteikienė   32. Vita Marcinkevičienė
9. Tadas Barauskas   33. Jonas Kvedaravičius
10. Arūnas Skardžius   34. Virginijus Matulka
11. Alvydas Damoševičius   35. Vidmantas Kanopa
12.     36. Virgilijus Dambrauskas
13. Zenonas Pošiūnas   37. Antanas Taparauskas
14. Eugenijus Narkūnas   38. Irma Rutkauskienė
15. Arvydas Rudinskas   39. Gintarė Vinciūnienė
16. Vilmantas Raupys   40. Vladislavas Panasovas
17. Sigita Baranovskienė   41. Diana Giedrikienė
18. Vanda Cicika   42. Inga Belovienė
19. Jonas Rubikis   43. Elona Adomavičienė
20. Laima Samuilovienė   44. Deimantė Talačkienė
21. Stasys Jasiūnas   45. Igoris Popovas
22. Vytautas Vilys   46. Deimantė Varaniūtė
23. Rimantas Velykis   47. Lina Valotkienė
24. Jurgita Susnienė   48. Laimis Magyla
      49. Esmiralda Smalstienė