SKYRIAUS TARYBA

Eil. Nr. Vardas, Pavardė   Eil. Nr. Vardas, Pavardė
1. Laimis Magyla   25. Laima Kulikauskienė
2. Lina Valotkienė   26. Vytautas Lapinskas
3. Vytautas Saulis   27. Jūratė Bagužienė
4. Laima Keraitienė   28. Dainora Mineikienė
5. Danguolė Kondratenkienė   29. Greta Giriūnaitė
6. Stanislovas Dambrauskas   30. Tania Gavėnavičienė
7. Vitaljus Jocys   31. Artūras Katinauskas
8. Deimantė Varaniūtė   32. Vita Marcinkevičienė
9. Tadas Barauskas   33. Jonas Kvedaravičius
10. Elona Adomavičienė   34. Virginijus Matulka
11. Alvydas Damoševičius   35. Vidmantas Kanopa
12. Esmiralda Smalstienė   36. Virgilijus Dambrauskas
13. Zenonas Pošiūnas   37. Antanas Taparauskas
14. Eugenijus Narkūnas   38. Irma Rutkauskienė
15. Arvydas Rudinskas   39. Gintarė Vinciūnienė
16. Vilmantas Raupys   40. Vladislavas Panasovas
17. Sigita Baranovskienė   41. Diana Giedrikienė
18. Vanda Cicika   42. Inga Belovienė
19. Jonas Rubikis      
20. Laima Samuilovienė      
21. Stasys Jasiūnas      
22. Vytautas Vilys      
23. Rimantas Velykis      
24. Jurgita Susnienė